Horgászatot érintő változások 2016.január.1-től

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ hivatalos oldalán (mohosz.hu) az alábbiközleményt tette közzé.

Tisztelt Horgásztársak, kedves Horgászbarátaink!

Még pár nap és itt a fenyőillatú karácsony, majd szinte észrevétlenül az új év is beköszönt
hozzánk. Ezen időszak egy kicsit a számvetés időszaka is, mivel ilyenkor értékeljük a
lassan mögöttünk hagyott időszakot és legalább magunkban megfogalmazzuk bizakodó
terveinket a következőre is.
A reményeink szerint a szavak mellett a tettekben is 350 000 magyar horgászt képviselő,
megújult Magyar Országos Horgász Szövetség bő egy éve tevékenykedő vezetése örömmel
tudja elmondani Önöknek, Nektek, hogy a „közös karácsonyfánk” alá az idén emlékezetes,
szép ajándékok kerülnek, köztük olyanok is, melyekre már hosszú évek óta vágytunk.
Január első napjával megszűnik a kereskedelmi halászat a természetes vizeken, így –
egyebek közt a hatékony vízkezelés, a szakmai és non profit halgazdálkodás segítségével
– lassan regenerálódhat, fejlődhet a halállomány, s e folyamat reményeink szerint majd
magával hozza a fogások és a velük járó horgászélmények megszaporodását is.
Január első napjával forgalomba kerül az egységes állami horgászati okmány,
amely az eddigi magyar-, angol- és német nyelvű állami horgászjegyeket, az érvényesítő
bélyegeket, az állami és számos helyen a speciális vízterületi fogási naplókat, valamint a
külön nyomtatványon teljesített éves nyilatkozatokat váltja ki, így a bürokrácia csökkentése
jegyében az eddigi 5-6 okmány, nyomtatvány eggyé válik, felgyorsítva az ügyintézést is. Azt
az ügyintézést, melynek keretében ezen egyesített állami horgászjegy és fogási napló már
csak kizárólag a MOHOSZ és albizományosai által, egycsatornás módon és így átláthatóan,
ellenőrzötten kerül, kerülhet kiadásra.
Január elsejével közel 700 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető
halgazdálkodási jogának haszonbérleti szerződése lejár. A közelmúlt többpárti
egyetértéssel, 92,5%-os támogatottsággal elfogadott sarkalatos törvényi módosítása
eredményeként a MOHOSZ kijelölési eljárással tudja majd a vizek döntő részének a
hasznosítását megkapni 15 évre, s e haszonbérleti jogot alhaszonbérletként tovább is
kívánja adni minden olyan tagszervezetének, tagszervezeti horgász egyesületének, ahol
garanciákat kap az átlátható és ellenőrizhető, valóban felelős, bizonyíthatóan horgászcélú
halgazdálkodásra.

Tisztelt Horgásztársak, kedves Horgászbarátaink!

Az elmúlt hónapokban mindezt az Országgyűlés, a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Kormány,
számos Minisztérium, központi- és kormányhivatal közreműködésével és segítségével
sikerült elérni, s e munkáért őszinte köszönettel tartozunk, egyben tisztelettel kérjük tőlük
a további támogatást is.
Ezen döntésekkel a horgásztársadalom nem csak megelőlegezett bizalmat, hanem egy
olyan egyszeri lehetőséget és egyben felelősséget is kapott, melynek csak közösen,
összefogva tudunk megfelelni. Ezért talán nem ünneprontás, ha egy-egy kérést mi is
megfogalmaznánk:
– A horgászoktól azt kérjük, hogy óvják, védjék a vízi és vízparti élővilágot, s legyenek
mértékletesek is akkor, amikor a Természet adakozó kedvében van.
– A horgász egyesületektől azt kérjük, hogy az általuk hasznosított horgászvizek jó
gazdái, széles spektrumú szolgáltatói legyenek és építsenek olyan jól működő
közösségeket, ahol a horgászokért, a horgászatért tenni akaró és tudó emberek
előtérbe kerülhetnek.
– A tagszervezetektől, speciális jogállású MOHOSZ tagoktól azt kérjük, hogy
integrálják, szintetizálják mindazon feladatokat, szolgáltatásokat, melyeket nem
lehet egyesületi szinten hatékonyan megoldani és segítsék, támogassák az erre
rászoruló horgász egyesületeket mindennapi munkájukban.
A következő pár hét az átmenet időszaka is lesz, elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb
zökkenőkkel, mivel egyszerre következnek be a változások és a végrehajtás során így
különösen nem lehet kizárni a fennakadásokat, hibákat sem. Egyet azonban meg tudunk
ígérni: a MOHOSZ most és a jövőben is minden segítséget meg fog adni a ránk váró
feladatok sikeres elvégzéséhez!

A MOHOSZ valamennyi tisztségviselője és munkatársa nevében Mindenkinek Áldott
Karácsonyt, majd egészségben, szeretetben és persze horgászélményekben gazdag Boldog
Új Évet kívánunk!
Budapest, 2015. december 21.
Horgászüdvözlettel:
Dr. Dérer István
elnökhelyettes sk.

Dr. Szűcs Lajos
elnök sk.

Bokor Károly
alelnök sk.

Fesztóry Sándor
alelnök sk.

Kozári Miklós
alelnök sk.

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

FORRÁS: MOHOSZ.HU


Comments are closed.