Fogható őshonos és idegenhonos halfajok, illetve nem fogható őshonos halfajok

A halgazdálkodási vízterületeken fogható őshonos és nem fogható őshonos halfajok felsorolását, valamint a vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok jegyzéke a következő:

Őshonos halfajok
Magyar név: Tudományos név: Fogható Nem fogható Közösségi jellegű
kecsege Acipenser ruthenus X X
angolna Anguilla anguilla X
bodorka Rutilus rutilus X
vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus X
domolykó Leuciscus cephalus X
jászkeszeg Leuciscus idus X
balin Aspius aspius X X
szélhajtó küsz Alburnus alburnus X
karikakeszeg Blicca bjoerkna X
dévérkeszeg Abramis brama X
laposkeszeg Abramis ballerus X
bagolykeszeg Abramis sapa X
szilvaorrú keszeg Vimba vimba X
garda Pelecus cultratus X X
paduc Chondrostoma nasus X
compó Tinca tinca X
márna Barbus barbus X X
széles kárász Carassius carassius X
ponty Cyprinus carpio X
harcsa Silurus glanis X
csuka Esox lucius X
sebes pisztráng Salmo trutta X
menyhal Lota lota X
sügér Perca fluviatilis X
vágó durbincs Gymnocephalus cernua X
fogassüllő Sander lucioperca X
kősüllő Sander volgensis X


Vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok
Magyar név: Tudományos név: Inváziós Spontán jövevényfaj
lénai tok Acipenser baeri
lapátorrú tok Polyodon spathula
amur Ctenopharyngodon idella
fekete amur Mylopharingodon piceus
razbóra Pseudorasbora parva X
ezüstkárász Carassius gibelio X
busa Hypophthalmichtys sp. X
törpeharcsa Ameiurus nebulosus X
fekete törpeharcsa Ameiurus melas X
pettyes harcsa Ictalurus punctatus
afrikai harcsa Clarias sp., Heterobranchus sp.
pataki szajbling Salvelinus fontinalis
szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss
tüskés pikó (beleértve a nyugati pikót is) Gasterosteus aculeatus (in. G. gymnurus)
naphal Lepomis gibbosus X
pisztrángsügér Micropterus salmoides
amurgéb Perccottus glenii X
folyami géb Neogobio fluviatilis X
csupasztorkú géb Neogobius gymnotrachelus X
Kessler-géb Neogobius kessleri X
feketeszájú géb Neogobius melanostomus X
tarka géb Proterorhinus marmoratus X
kaukázusi törpegéb Knipowitschia caucasica X


Egész éven keresztül nem fogható halfajok:

kecsege, széles kárász és vágó durbincs
és a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok

A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.
Egyes halgazdálkodási vízterületeken ezektől az előírásoktól a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága – hivatalból vagy a jogosult kérelmére – eltérhet. Az eltérés időtartamát a vízhasznosítónak az adott évi területi jegyen, vagy mellékletén fel kell tüntetnie. A jogosulatlan kifogás halvédelmi szabálysértése az ilyen eltérő fogási korlátozások és tilalmi idők megszegésével is megvalósul. A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.