Horgászni szeretnék

Horgászni szeretnék, mi a teendőm?

Sokan gyermekkorukban, kevesebben felnőtt korukban ismerkednek meg a horgászattal, a vizek csodálatos, egy életre rabul ejtő hangulatával. Az első pecázás élménye maradandó, de az élet egyéb feladatai, kötelezettségei és más hobbik nemegyszer eltávolítják az ifjakat, vagy felnőtteket a horgászattól.

Később többségük általában újra felfedezi a horgászat örömét, szépségét és ekkor teszik fel általában a kérdést, hogyan lehetek horgász.

Magyarországon a horgászatot a halászati-horgászati törvény és kapcsolódó rendeletei szabályozzák. Mi a horgászokra, horgászatra vonatkozó lényege?

Magyar állampolgár (14. életévét betöltött) akkor horgászhat, ha az állam által előírt horgászvizsgát leteszi, horgászatra jogosító okmányokkal – állami horgászjegy, területi engedély – rendelkezik.

Horgászvizsga: az állam által meghatározott vizsgaanyagot a “Horgászati alapismeretek” című kiadványban találjuk meg, melyet általában a vizsgáztatással foglalkozó egyesületeknél és szövetségeknél, halászati hatóságoknál is meg lehet vásárolni. Az anyag tartalmazza a legfontosabb jogszabályi, rendeleti előírásokat – melyek ismerete alapvető – és horgászati módszerekről, valamint más hasznos kérdésekről nyújt információt.

A kiadvány áttanulmányozása, az ismeretek elsajátítása után érdemes a vizsgára jelentkezni. Vizsgázni térségenként különböző helyeken lehet. Jó néhány horgászegyesület is kapott vizsgáztatási lehetőséget, de egyes térségekben csak egy-két állandó helyen lehet a vizsgát letenni. A vizsgáztató helyekről érdemes a helyi horgászegyesületnél vagy az egyes megyei és területi szövetségeknél érdeklődni. A horgászvizsga általában teszt jellegű.

Az állami horgászvizsga ( vizsgadíj: 3.500.- Ft) sikeres letételét követően lehet megvásárolni az állami horgászjegyet (ára: 2.000 Ft), melyről a honlap egy másik címén olvashatunk részletesen.

Az állami horgászjegy váltásának egyik feltétele a horgászszervezeti (egyesületi) tagság. Az állami horgászjegyet váltani szándékozó az országban működő több mint 1100 horgászegyesület bármelyikénél létesíthet tagságot.

Az állami jegy birtokában azután bármelyik vízterületre megválthatja a különböző típusú – éves, heti, napi, esetleg több napra szóló – területi engedélyét.

Általánosan az a jellemző, hogy szinte minden vízterületre, annak hasznosítójától függően külön területi engedélyt kell váltani.

A kezdő, a gyakorló horgásznak is minden vízterületen célszerű tájékozódni az ott érvényes horgászati rendről, mivel a törvényi és rendeleti előírásoknál szigorúbb helyi szabályozások is lehetnek érvényben, melyeket be kell tartani. A vízhasznosítók az általuk kiadott területi engedélyeken általában feltüntetik az adott vízre érvényes horgászrendi előírásokat.

Gyermekhorgász szeretnék lenni!

A gyermekeknek 14 éves életkoruk betöltéséig nem kell horgászvizsgát tenniük. Persze célszerű tájékozódniuk, ismereteket szerezniük az egyes halfajokról, a törvény és rendelek által előírt tilalmi és méretkorlátozásokról, mivel a szabályok betartásának elvárása rájuk is vonatkozik.

A gyermek akkor horgászhat, ha rendelkezik állami gyermek horgászjeggyel (ez térítésmentes, mintáját a honlap állami jegyekről szóló menüjében láthatjuk) és az adott vízre érvényes területi engedéllyel.

Kivonat a halászatról és horgászatról szóló törvényből és végrehajtási szabályozásából :

“A 14. életévét be nem töltött személy részére díjmentes állami gyermek horgászjegy legfeljebb egy naptári évre és az abban meghatározott halászati vízterületre adható ki azzal, hogy az csak nagykorú személy felügyelete mellett történő és egy horgászkészség használatával való horgászatra jogosít.

A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható.

A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a menyhal kivételével – az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.”

A gyermek területi engedélyek általában kedvezményes árúak. Jelenleg egy széleskörű engedély ismert. A 2011-ben 1.000 Ft-ba kerülő “Részleges Gyermek Területi Engedély” a horgászszövetségek nagyobb vízterületeire érvényes. A 2011.évi területi engedélyekről szóló kiemelt menüpont alatt lehet megtekinteni a tényleges érvényességi kört. Ez a típusú engedély horgászegyesületi hasznosításba tartozó vízterületekre nem érvényes. Manapság már többféle típusú gyermek területi engedélyt lehet váltani, például egy vízterületre, vagy egy térség. egy megye területére is.

A gyermek állami horgászjegyet és területi engedélyt kiadó fogási naplóval is ellátja a gyermekhorgászt. A fogási naplót vezetni kell és a kiadó szervezetnek év végével a naplón feltüntetett időpontig le kell adni.

A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek. Szívesen segítenek a horgászati alapismeretek elsajátításában, sok egyesület szervez gyermek versenyeket, vetélkedőket és horgásztáborokat is.

Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására, amely kimondja, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelet mellett, egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat.

A gyermek naponta – a törvényi előírás szerint – egy darab méretkorlátozással védett halat és a méretkorlátozás alá nem eső halfajokból (pl. kárász, keszegfélék, stb.) 5 kg-ot foghat.

Az egyes vízhasznosítók, területi engedélyt kiadók szigoríthatják, korlátozhatják gyermekhorgász által használható horgászmódszereket ( így több helyen csak úszós készség használatát engedélyezik), illetve fogási lehetőségeit is korlátozhatják (pl. csak méretkorlátozással nem védett halfajokra engedve meg a horgászatot). Ezért a horgászrendi előírásokat minden esetben át kell tanulmányozni a gyermeknek és különösen a felügyeletét ellátó személynek.Comments are closed.