Gyermekhorgász

Gyermekhorgász szeretnék lenni!

Hogyan ismerkedhet a horgászattal gyermekem?

A gyermekek hároméves kortól horgászhatnak és ettől a kortól 15 éves korig (az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött) a gyermek részére díjmentesen lehet az előírt állami jegyet kiváltani. Az előírások viszont lehetőséget teremtenek arra, hogy a már széleskörű ismeretekkel rendelkező gyermekhorgászok már 12. betöltött életévüket követően le tegyék a horgászvizsgát, horgászatuk ekkor is továbbra is a díjmentes állami horgászjegy váltáshoz kötött. A vízhasznosító szervezet viszont eldöntheti, hogy a vizsgázott gyermeknek ad-e ifjúsági területi jegyet, vagy ezt csak a betöltött 14. életévhez köti annak megvásárlási lehetőségét. A gyermek, díjmentes állami jegy mellett a kiválasztott vízre a gyermek részére érvényes gyermek területi jegyet is vásárolni kell.
Például egy szélesebb érvényességű körrel rendelkező gyermek területi jegy:

Gyermek Részleges Területi Horgászjegy
Gyermek Részleges Területi Horgászjegy

*

Részleges Gyermek Területi jegy -2014. évi érvényessége
a) a MOHOSZ hasznosításába tartozó vízterületek:
Velencei-tó
Nagykunsági- és Jászsági-főcsatornák horgászkezelésű szakaszai
a) a megyei és területi szövetségek hasznosította vizek:
Alcsi-szigeti-holtág
Csörnöc-Herpenyő patak
Dráva folyó Baranya megyei szakasza (az országhatártól a szentborbási gátőrházig)
Duna folyam az 1770,3-1708 fkm-ig (a komáromi vasúti hídtól az Ipoly folyó torkolatáig)
Duna folyam fővárosi szakasza 1657-1630 fkm-ig kivéve a Lágymányosi öböl, Hárosi-öböl és a
Szabadkikötő öblei: Kereskedelmi I-II. és Petróleum medence
Fancsikai-tározók
Fehérvárcsurgói-víztározó
Fűzvölgyi-főcsatorna
Gébárti-víztározó
Hámori-tó
Hortobágy-Berettyó-főcsatorna Ágotai híd – Bucsa közötti szakasza
Ipoly folyó
Kerka patak (0+000 km szelvénytől a Felsőszenterzsébet 42+338 km szelvényig)
Keselyüsi-Holt-Sió
Kiskunsági-főcsatorna és V.sz. csatorna
Látóképi-víztározó
Marcal folyó eredetétől a szergényi közúti hídig
Monoki-víztározó
Mosoni-Duna Győri-holtága
Mura folyó
Nagykanizsai-csónakázótó
Pátkai-víztározó
Pécsi-tó
Pilismaróti Felső-öböl
Pinka patak
Rába folyó az országhatártól a nicki műgátig; Csörötneki-műcsatorna, Ikervári-műcsatorna,
Magyarlaki-holtág; Nicki-holtág
Ráckevei-Duna-ág (Kvassay zsiliptől a tassi zsilipig) és mellékvizei:
– Duna-Tisza-csatorna (kitorkollástól a Sári zsilipig)
– Duna-völgyi-Átok-főcsatorna Pest megyei szakasza
– Északi (Dömsödi)-övcsatorna és XXIV., XXV., XVI., XXVIII., XXIX. sz. csatornák, valamint a XXX.,
XXXI. sz. csatornák Pest megyei szakaszai
– Dömsöd község alatti holtág a zárógátig (átvágásig)
– Somlyói-csatorna, Szigetbecsei-holtág
Rakaca-völgyi-víztározó és Rakaca patak
Répce – az országhatártól a dénesfai közúti hídig
Szálkai-víztározó
Szikrai-holtág horgászkezelésű I. szakasza
Vajkai-holtágak
Zagyva-Tarna (kivéve a Zagyva Tiszába torkollásától a zagyvarékasi közúti hídig)
Zala folyó (eredetétől a Bárándi-patakig) és mellékvizei (Sárvíz, Szévíz patakok)
Zátonyi-Duna

*

Az egy vízre érvényes gyermek területi jegy mellett léteznek bizonyos térségekben több vízre is érvényes gyermek éves területi jegyek. A gyermek részére általában napi területi jegyet is lehet vásárolni. A horgászvizsgát nem tett gyermeknek, aki díjmentes állami jeggyel horgászik, illetve az őt felügyelőknek, a szüleiknek célszerű tájékozódniuk, ismereteket szerezniük az egyes halfajokról, a törvény és rendelek által előírt tilalmi és méretkorlátozásokról, a naponta fogható mennyiségekről mivel a szabályok betartásának elvárása rájuk is vonatkozik.

A gyermek akkor horgászhat, ha rendelkezik díjmentes (gyermek) állami horgászjeggyel és az adott vízre érvényes területi engedéllyel.

allamijegy_1

Kivonat a hatályos halgazdálkodásról szóló törvényből és a végrehajtási rendeletéből:

„ Tv. 40. § (3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
Tv. 41.§ (2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a 40. § (3) bekezdésében meghatározott személy.
Vhr. 24. § (1) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdésében foglalt esetekben az állami horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal felszerelt horgászkészség használható.
Vhr. 24. § 2) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdése alapján kiadott állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott területi jeggyel rendelkező gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat.
Vhr. 28. (12) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdés szerinti horgász a 9. melléklet szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

A gyermek, díjmentes állami horgászjegyet kiadó állami fogási naplóval is ellátja a gyermekhorgászt. A fogási naplót vezetni kell, a vezetési előírások, a legfontosabb általános tudnivalók megtalálhatók a naplóban. A horgásznak a naplót a kiadó szervezetnek év végével a naplón feltüntetett időpontig, legkésőbb a rákövetkező év február 28-ig le kell adni.

Fogási Napló 2014
Fogási Napló 2014

A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek, az állami jegyet és területi jegyet itt lehet egyszerűen megvásárolni. Szívesen segítenek a horgászati alapismeretek elsajátításában, sok egyesület szervez gyermek versenyeket, vetélkedőket és horgásztáborokat is.

Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására, amely kimondja, hogy 15. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelet mellett, egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat.

Az egyes vízhasznosítók, területi jegyet kiadók szigoríthatják, korlátozhatják gyermekhorgász által használható horgászmódszereket (így több helyen csak úszós készség használatát engedélyezik), illetve fogási lehetőségeit is korlátozhatják (pl. csak méret- és darabszám korlátozással nem védett halfajokra engedve meg a horgászatot). Ezért a területi jegyen meg található horgászrendi előírásokat minden esetben át kell tanulmányozni a gyermeknek és különösen a felügyeletét ellátó személynek.Comments are closed.