Fogási Napló Leadása

Fontos tudnivalók az előző évi fogási naplókkal kapcsolatban:

A fogásokat összesítve:
– az új állami jegy kiváltásáig
– de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig kell leadni, ott ahol a korábbi állami jegyét váltotta a horgász, vagy ahol az újat váltani kívánja.
– Az időben és megfelelően összesített formában leadott fogási naplóról az átvevő igazolást ad. Igazolás kiadására csak abban az esetben nincs szükség, ha a horgász írásban nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani.
– Aki határidőn túl, vagy hibásan kitöltve adja le fogási naplóját, az új állami jegyet a mindenkori díj kétszereséért kaphatja meg.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az új fogási naplók mind formailag, mind tartalmilag változtak némiképp. Fontos, hogy az új naplóba a napi darabszám-korlátozással védett halfajok kifogott (azaz megtartani kívánt) egyedeit a horogtól való megszabadítást követően azonnal, a fogás időpontjának (óra, perc) feltüntetésével kell bejegyezni.

Fogási Napló
Fogási Napló